• אינגאנצן צוטרייסלט • מחשבות לכ"ז אדר

    זה היה בדיוק שבוע אחרי הרצח המחריד שאירע בשכונה, ובשבת שאחרי הרצח הרבי הזכיר את זה. אבל זה לא התקרב לשיחה הנוראה הזו • בפורים קטן חילק הרבי לכולם מאמר חסידות, שמדבר שגם כשיהודי נמצא במצב טוב בגלות, צריך שיהיה לו 'כתית' מעצם הגלות, ובלשונו של הרבי "אינגאנצען צוטרייסעלט". או במילים אחרות 'שיציק לו שיש גלות' • לטור המלא