• קיבלנו הוראה ממשה רבינו, אבל איפה ההיגיון? • דעה

    "קיבלנו פקודות ברורות ומעשיות על ידי המשה רבינו שבדור, הרבי שלנו. הוא אמר לנו ש-770 זה בית רבינו שבבבל, ואשר עלינו מוטלת החובה להרחיב את בית הכנסת ככל שיידרש בכדי להכיל את כל מי שחפץ להגיע לבית רבינו. איפה ההיגיון?" • העסקן ר' לוי ג'ייקובסון מקראון הייטס, בטור דעה מיוחד למגזין שישי אינפולטור המלא