• קורונה בתהליך ההכנה לגאולה • פרשנות

    בעולם היתה קיימת תפיסה מחשבתית שמשיח צדקנו יבוא ביום אחד ואז באותו הרגע ישתנה העולם למצב של גאולה, תנועה כזו נקראת 'שבירה' של הנהגת העולם והיא היתה נכונה ביציאת מצרים • הקב"ה מוביל כאן תהליך שהעולם מבין שיכול להיות 'בידוד' מתוך הבנה שזהו הדבר הנכון, המועיל והטוב לאדם עצמו ולסביבה כולה • נקודה למחשבה מאת הרב מנחם מענדל הראל רב שכונת הדרום בצפת ומרבני מכון הלכה חב"ד • לקריאת הטור המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array