• מייסדים תומכי תמימים: לולא ראיתי, לא האמנתי! • טור

    זכיתי לראות איך ש'בפני האמת מתבטלים כולם', כל השכנים, על מירב הגוונים מעריכים, מכבדים ופשוט יוצאים מהכלים בפני ההנהגה של התמימים • כעת לנו יש את הזכות, והאפשרות להיות מהמייסדים, ממניחי מניות היסוד, שאחר-כך הפירות, ופירי הפירות יזקפו לזכותנו • מייסדים "תומכי תמימים" ביום ייסוד "תומכי תמימים"טור אישי

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array