• כ"ז אדר – שלושים שנה: להתמקד בתפקיד

    הרב זושא גורליק המשפיע בישיבת תומכי תמימים באור יהודה השתתף בשבת אחדות של קבוצה תשנ"ב, במהלכה נשא דברים בענייני השעה, ועורר על הצורך לחיות עניני גאולה ומשיח • "אנחנו קיבלנו משימה מהרבי. להכין את עצמנו ואת סביבתנו לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש. הרבה דברים לא מובנים לנו. אך תפקידנו הוא לא להבין. תפקידנו הוא פשוט לבצע" • לטור המלא