• בין הוראה כללית למענה פרטי

    כעבור ימים ספורים מפארבריינגען השבת עתיר-הגילויים – נדהמו החסידים למצוא את הגילוי הנשגב שהתנוצץ במרכזה ובשיאה של השיחה המוגהת • וכיצד מלמד אותנו הרבי לא להתבלבל בין הנדרש מכל אחד ואחת מאיתנו – בהוראותיו הכלליות ובשיחותיו המוגהות, לבין מענותיו הפרטיים שנמסרו לעסקנים מסוימים במענה לשאלתם הספציפית? • טורו השבועי של משיח פרידמן, באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array