• זעקתו של הרבי הריי"צ "אנא ה' הושיעה נא!"

    גם כיום נתונה הבחירה בידי כל חסיד, אם להסתפק בהסתדרותו האישית והשתלבות ילדיו במסגרת המוסדות בסביבתו, ותו לא. וכי מה חסר לחסיד כזה? חייו (החסידיים) זורמים על מי מנוחות. או שיבחר מרצונו החופשי, להיות 'פראייר' של הרבי, למלאות חובת ותעודת שליחותנו בעלמא דין ולהתמסר לעבודת ההפצה והקירוב • טורו השבועי של משיח פרידמן באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array