• ידידי, אנחנו בני דור היחי • הרהורים

    כן, ידידי היקר, אתה צודק. הצעירים האלו כלל לא מכירים משהו אחר. הם נולדו ישר לתוך זה – וזה הדבר היחיד שנצרב להם בזיכרון • אותו ילד שגדל לתוך זה זוכר את שידורי ה'סטאלייט'. אבל לא אלו של ההתוועדויות, כי כשהוא נולד כבר לא היו כאלו. אלא את אלו של עידוד הכרזת הקודש "יחי אדוננו" • לקריאה