• אור שמאיר את העולם כולו מכל קצווי תבל…

    "הרבי חייך אליהם והוסיף להם במאור פנים ואמר: לכאורה אתם חושבים שלא עשיתם דבר בשליחות הזאת, אבל באחד המקומות שעברתם עם הלבוש היהודי היה שמה יהודי אחד שהתבונן עליכם מחלון ביתו וזה הכניס אותו למסע זכרונות מילדות של חיים יהודים והתעורר בתשובה שלימה" • טורו השבועי של דניאל מזרחי • לקריאה