• לשם מה צריך להתאסף?

    ההתוועדות הזו, כנס שבו כולנו נמצאים יחד, אנחנו רואים את עצמנו כחלק אחד מתוך כל הכלל הגדול הזה, כחיילים של המצביא העליון – של הרבי שנמצא אתנו ומכוחו אנחנו נלחמים. ההתוועדות הזו נותנת כוח לחייל הבודד בשעת המלחמה הפרטית, בקשיים שבהם הוא מתמודד• הרב יצחק אייזיק לנדא, מראשי ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בצפת, כותב לקראת כנס הקהל המרכזי בי"א ניסן • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם