• מתכוננים לי"א ניסן: 'ביום עשתי עשר' מבואר • להורדה

    כהכנה לי"א ניסן אנו מתכבדים להגיש לציבור הגולשים את מאמר ד"ה ביום עשתי עשר מבואר בסדרת "ביאורים במאמרי רבינו" מאת הרב מנחם מענדל אשכנזילהורדה