• פרסום ראשון: הגהות על שיחת פרשת יתרו-כ"ב שבט ה'תשמ"ט

    בקשר עם ש"פ יתרו – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על שיחת ש"פ יתרו, כ"ב שבט ה'תשמ"ט – יום היארצייט של הרבנית הצדקנית חיה מושקא נ"ע • חוברת זו היא הששים ושבע בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה