• המדריך המלא: כל הלכות ומנהגי חב"ד ליום הכיפורים

    מהכפרות בערב החג, דרך סעודה מפסקת ומלקות, ועד תפילת נעילה – פרטי ההלכות והמנהגים כפי שמופיעים בעלון "משולחן הבד"צ", היוצא לאור על ידי מזכירות הבד"צ דקראון הייטס • נערך על–פי שיעורים שנמסרו מהמרא–דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברויןלמדריך ההלכתי

    צילום: ישראל ברדוגו
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array