• להורדה: מאמר לי"ט כסלו עם פענוח המראי-מקומות

    לקראת חג הגאולה י"ט כסלו הבעל"ט, יום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן ממאסרו בשנת תקנ"ט, אנו מפרסמים את קונטרס י"ט כסלו ה'תנש"א, ובו מאמר ד"ה פתח אליהו ה'תשט"ו – עם פענוח המראי מקומות, מתוך הסט 'ספר המאמרים מלוקט ה' עם פענוח המראי מקומות' שעתיד לצאת לאור בהוצאת מכון פענוחים שע"י 'ועד להפצת שיחות' • להורדה