• פרסום ראשון: עלי הגהה שבת פרשת מטות־מסעי תשמ"ו

    בקשר עם שבת פרשת מטות־מסעי – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על שיחת ש"פ מטות־מסעי, שבת מברכים החודש מנחם־אב ה'תשמ"ו • חוברת זו היא השלושים וארבע בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה

וידאו