• מבצע לימוד דבר מלכות 'בראשית' • הגרלות בין הלומדים

    תהא שנת פותחין בדבר מלכות! פותחים שנה של חיות חדשה בלימוד הדבר מלכות – פרוייקט מטה לימוד הדבר מלכות בתנופה חדשה עם מבצע לימוד דבר מלכות נושא פרסים. לומדים את דבר מלכות פרשת 'בראשית' ונכנסים לגרלה על סט אגרות קודש כיס • הגרלת בונוס תתקיים בין העוברים את המבחן • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array