• אוצרות ליובאוויטש: חג השבועות בלנינגרד וב-770

    מערכת "אוצרות ליובאוויטש" מוציאה לאור את גליון אוצרות ליובאוויטש מספר 21 עבור תלמידי תומכי תמימים בכל הסניפים, בעריכת הרב אלישיב קפלון • בגליון: הגהות תער"ב בכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ. הרבי בחג השבועות בלנינגרד וב-770, תורתו של משיח ועוד • לקריאה והורדה