• יומנו של תמים מפארבריינגען י"ט כסלו תשמ"ו

    מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שעל ידי את"ה העולמי הוציאה לאור וידיאו חדש לרגל חג הגאולה י"ט-כ' כסלו התוועדות שלימה עם כתוביות בתרגום ללשון הקודש, התוועדות י"ט כסלו תשמ"ו, לחביבותא דמילתא כעת מפרסמים מכתביו של תמים מבית משיח-770  – יומן מופרט מהתוועדות מיוחדת זו • לצפיה והורדת חוברת ההנחה