• המשמעות הפנימית של "שחיטת ליובאוויטש"

    בליובאוויטש תמיד הקפידו על כך שהשוחט יהיה חסיד (כלשון ה"צמח צדק" – "עד כדי מסירות נפש"). ואכן מסופר שבעיירות בהם חיו מתנגדים לצד חסידי חב"ד, והיו צריכים לבחור בין רב חסידי לבין שוחט חסידי, החסידים בחרו דווקא בשוחט חסידי בעוד שאת משרת הרב השאירו למתנגדים • הרב ברוך בועז יורקוביץ' מד"א קהילת חב"ד לוד ואב"ד היכל ליובאוויטש, בטור אישי מיוחד • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array