• לרגל י' שבט: קובץ הערות מישיבת חב"ד צפת

    לכבוד יום הבהיר יו"ד-י"א שבט, בו נמלאו שישים ושבע (ס"ז) שנים לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – הוציאו לאור תלמידי התמימים דישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת, קובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' חגיגי ומוגדל (גליון קלא של הישיבה), ובו שישים ושבע (ס"ז) הערות ביאורים וחידושי תורה בכל מקצועות התורה, שנכתבו ע"י תלמידי התמימים בישיבה • להורדת הקובץ