• פרסום ראשון: מאמר ד"ה מה יפו מכ"ק אדמו"ר נ"ע

    לקראת יום הבהיר יו"ד-י"א שבט הבעל"ט, רואה אור בפעם הראשונה מאמר ד"ה מה יפו פעמיך תרמ"ט, מכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע. המאמר הוא ד"ה מה יפו פעמיך תר"ל עם כמה וכמה שינויים. מאמר זה נתגלה לאחרונה בביכל חסידות של הרה"ח ר' בצלאל ווילשאנסקי ע"ה • להורדת המאמר