• "חסידות משנה את המהות" • הרב פנחס טאלר

    נבואתו של הרבי שליט"א מלך המשיח שעוררה יהודי לאחר עשרות שנים, כשלומדים את תורת החסידות משתנה המהות הפנימית, ואז כל החיים שונים לגמרי – בגשמיות וברוחניות • נאומו המעורר של הרב פנחס טאלר, מתוך הוועידה השנתית של ארגון יפוצו שנערך בבני ברק • לדברים המלאים