• תיעוד ראשוני: הלוויית הרב נוטיק ע"ה בירושלים

    ברגעים אלו ממש נחתם מסע הלוויתו של המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה שנפטר הבוקר בדמי ימיו. לאחר שעשרות מאנ"ש ליוו את הרב נוטיק ע"ה בדרכו האחרונה, גופו נטמן בחלקת חב"ד בהר הזיתים • אנו בטוחים כי בשמים הוא לא ירפה וידרוש את הגאולה השלימה שתגיע תיכף ומיד ממש. עד מתי?! • לתיעוד ראשוני