• קראון הייטס: הרב יוסף בן ציון רייצעס ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב יוסף בן ציון רייצעס מקראון הייטס, והוא בן 91 שנים. דמותו היתה מוכרת לרבים בכך שבמשך שנים, היה נעמד מידי שבת בעת ההתוועדות של הרבי במרכז 770 וחוזר קטע משיחה של הרבי ובסיומה מכריז את הכרזת הקודש "יחי אדוננו" • לתולדות חייו מתוך החב"ד-פדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array