• בני-ברק: מרת חנה בליזינסקי ע"ה

    מרת חנה בליזינסקי ע"ה מבני-ברק נפטרה לאחר מחלה והיא בת 78. לפני פחות משנה נפטר בעלה הרה"ח ר' חיים-שניאור-זלמן ע"ה. בניה יבדלחט"א: הרב ברוך בליזינסקי, רב קהילת 'מענדל'ס שול' בכפר חב"ד והרב יצחק בליזינסקי מנחלת הר חב"ד. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם • למועד ההלוייה ופרטים נוספים