• יפוצו: שיעור החסידות האחרון של הרב ציק

    כמשפיע ורב קהילת חב"ד בת ים, מסר הרב זמרוני ציק ע"ה אלפי שיעורים בחסידות, במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ. בשנים האחרונות חלק מהשיעורים הוסרטו על מנת להפיץ את המעיינות לקהלים רחבים יותר. השיעור האחרון שהוסרט היה במאמר מכ"ו ניסן תשד"מ • לצפיה בשיעור