• קראון הייטס: מרת פסיה לברטוב ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה בשיבה טובה של מרת פסיה לברטוב ע"ה, מוותיקות תושבות שכונת קראון הייטס ואם למשפחה חב"דית עניפה, והיא בת 93 שנים בפטירתה. הלווייתה התקיימה היום אחה"צ ועברה בחזית בית חיינו בדרכה לבית החיים ע"ש מונטיפיורי בקווינס, שם נטמנה. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והיא בתוכם • לדיווח המלא