• רחובות: הרב ישראל יהודה פנר ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב ישראל יהודה פנר ע"ה, מזקני קהילת חב"ד ברחובות, אשר נפטר במהלך שבת חג הסוכות. הותיר אחריו את משפחתו, בנים ובנות ההולכים בדרך חב"ד • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.