• הרבי מחזיק את "תורת שמואל"

    בקשר עם ב' אייר, תפארת שבתפארת, יום הולדתו המאה ושמונים של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, אנו מפרסמים תמונה בה נראה כ"ק אד"ש מה"מ כשהוא מחזיק בידו הק' כרך של "תורת שמואל" – ספר המאמרים של הרבי מהר"ש.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם