• באילו תנאים מותר לאישה לצאת לעבוד?

    מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאשה ששאלה על יציאה לעבודה: "עיקר תפקיד בת ישראל נשואה – להיות עקרת הבית כדבעי, היינו הנהלת הבית בכלל, ובמיוחד גידול וחינוך הילדים, וזה מתאים ג"כ למש"נ [=גם כן למה שנאמר] כל כבודה בת מלך פנימה" • לפיענוח המענה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array