• שיר האמונה שריגש את אלפי האורחות בתשרי

    לכבוד הדינר השנתי של תשרי בליובאוויטש לאורחות המלך הופק שיר אמונה עוצמתי שעורר את האורחות להתחזק ולהתקשר באמונה איתנה באילנא דחיי הרבי מלך המשיח שליט"א ולפעול את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש • להאזנה