• מאות נשים בדינר השנתי של 'שפרה ופועה' בכפר חב"ד

    צילום: אודליה ש.