• "יחידה ליחדך" בערב יום כיפור

    אנו שמחים להגיש לגולשים וידאו חדש מבית מערכת פארבריינגען עם הרבי שע"י את"ה העולמי, המפרסמים כעת לראשונה וידיאו של כ"ק אד"ש מה"מ עם כתוביות בלה"ק מערב יום כיפור • צפו