• "ואביטה נפלאות מתורתך": סדרת שיחות קודש מתורגמות בוידאו

   צפיות
   165 וידאו

   "ואביטה נפלאות מתורתך": סדרת שיחות קודש מתורגמות בוידאו   Error: Contact form not found.

   לקראת יו"ד שבט משיק "המכון להפצת תורתו של משיח" פרוייקט חדש – שיחות קודש מתורגמות בוידאו.

   עד עתה, רובן ככולן של שיחות הק' לא היו בהישג יד עם כיתוביות בלה"ק, מלבד קטעים נבחרים בתכניות השבועיות של "לראות את מלכנו" והתוועדויות מסויימות שתורגמו ע"י ארגונים שונים.

   עם פרוייקט זה, באנו למלא את המחסור, ולרוות את צמאון קהל אנ"ש והתמימים החפצים ללמוד את שיחות הק' באופן ד"והיו עיניך רואות מוריך" – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעצמו – עדי נזכה תיכף ומיד ממש לקבלת תורה חדשה באופן של ראי' ממש בעיני בשר.

   בתור התחלה, מוגש בזה וידיאו משיחת ג' שבט תשנ"ב – השיחה הידועה בה הורה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ללמוד את תורת נשיא הדור בדיבור דוקא (ולהעיר שעל שיחה זו מיוסד חלק משיחת "דבר מלכות" השבועית).

   תגיות: ,

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו