• הרבי חיפש את הרב גרונר ושאל "היכן הגנרל שלי?"

    בסיום התוועדות יום הבהיר י"א ניסן תשד"מ, ערך הרבי מלך המשיח חלוקת תניא לכל המשתתפים, באמצעות חברי הכולל. לקראת התחלת החלוקה, היה חוסר סדר לגבי האופן המדוייק בו היא תתנהל, והרבי בעצמו "עשה סדר". במהלך הדברים, חיפש הרבי את המזכיר הרב יהודה לייב גרונר ושאל "היכן הגנרל שלי?" • לצפיה בוידאו