• פארבריינגען עם הרבי: התוועדות מלאה בתרגום ללה"ק

   צפיות
   137 וידאו שיתוף

   פארבריינגען עם הרבי: התוועדות מלאה בתרגום ללה"ק   Name*
   Email*
   Message

   יום ב' יום הבהיר יו"ד שבט

   להורדת השיחה המלאה מתוך כרך שיחות קודש תש"מ (שיראה אור בקרוב בעז"ה) לחץ כאן

   לקראת יו"ד שבט החלו להגיע ל-770 המוני אורחים מכל רחבי תבל, ביניהם שלוחים רבים עם בעלי-תשובה ונדבנים.

   לתפילת שחרית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 9:45, חילק בדרכו צדקה לילדים וניגש לפני התיבה. בהכרזות אחרי התפילה ביקשו מהקהל להזדרז כדי שכל הטנקים יצאו בשעה 12:00 בדיוק. בשעה היעודה יצאה מ-770 תהלוכה של 30 טנקים (לרגל 30 שנה לנשיאות כ"ק אד"ש) שנסעה לאורך השדרה החמישית במנהטן ומשם התפזרו לפעול ברחבי העיר כל אחד במקומו.

   במשך הצהריים בנו לקראת ההתוועדות 2 פירמידות חדשות בצד המזרחי של ה"זאל".

   לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 7:00, הקהל הרב שר בחוזק והתלהבות אולם תיכף בכניסתו רמז כ"ק אד"ש לחזן שיתחיל להתפלל.

   התוועדות

   כבר כשעה לפני ההתוועדות התמלא ה"זאל" מקיר לקיר עד אפס מקום בהמוני אורחים, שלוחים, רבנים חשובים וכן כמה סנטורים. משערים שהיו בהתוועדות זו כעשרת אלפים איש! ההתוועדות הועברה בתרגום סימולטני ללה"ק, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית.

   זמן רב לפני שנכנס כ"ק אד"ש להתוועדות כבר החלו הקהל לשיר את הניגון "חיילי אדוננו", וככל שקרבה השעה בה נכנס כ"ק אד"ש גברה השירה וההתלהבות של האלפים שגדשו את כותלי ה"זאל".

   בשעה 9:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות ובדרכו למקומו פגש את הר' י. ד. סולובייצ'יק שבא במיוחד מבוסטון להתוועדות. כ"ק אד"ש התייחס אליו בכבוד יוצא מגדר הרגיל, כיבדו לילך לפניו וכשהגיע למקומו עמד והמתין עד שהנ"ל התיישב במקומו (סמוך לכ"ק אד"ש).

   אחר שיחה א' הגיש כ"ק אד"ש לר' סולובייצ'יק מן המזונות שלפניו. הר' יולעס (רבה של פילדלפי') ניגש לברך את כ"ק אד"ש, וכן ניגשו כו"כ מגדולי רבני ארה"ב לשיחה קצרה עם כ"ק אד"ש.

   בסיום ההדרן (כשלש שעות מתחילתה של ההתוועדות) קם הר' סולובייצ'יק ממקומו כדי לצאת, וכ"ק אד"ש נעמד מלא קומתו, דיבר עמו ולחץ את ידו, ונשאר לעמוד במקומו עד צאתו.

   אמר מאמר ד"ה "באתי לגני" (הוגה וי"ל בקונטרס בפ"ע).

   אחרי המאמר אמר כ"ק אד"ש שכעת לאחרי שלושים שנה מתחילה תקופה חדשה שלא בערך למעליותא.

   לקראת סוף ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לערוך את ה"שבע ברכות" לד"ר רעזניק ושאל ברמז אם יש עשרה שנטלו את ידיהם. אח"כ צוה כ"ק אד"ש לנגן "עוצה עצה ותופר", "הושיעה את עמך", "פרזות תשב ירושלים", ניגון הכנה וניגון ד' בבות לאדה"ז. אח"כ ניגן בעצמו "צמאה לך נפשי". במשך ההתוועדות חייך כ"ק אד"ש לאנשים רבים והורה לרבים לומר "לחיים".

   אח"כ אמר כ"ק אד"ש: "עתה, מכל המבצעים, ההתוועדויות, הדיבורים וההחלטות הטובות -שבקרוב ממש יבוא ה"מבצע" האמיתי והכי גדול דגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו".

   הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה. וטרם צאתו החל לנגן "כי בשמחה תצאו גו'".

   ההתוועדות הסתיימה בשעה 2:25 לפנות בוקר.

   בצאת כ"ק אד"ש מ-770 עמד קהל רב בחוץ ושר "כי בשמחה גו'" וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה, ונסע לביתו בליווי משטרתי.

   תגיות: ,

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו