• הדולר האחרון – כ"ו אדר א' תשנ"ב

   צפיות
   165 וידאו

   הדולר האחרון – כ"ו אדר א' תשנ"ב   Error: Contact form not found.

   מאת השליח הרב נחום ערנטרוי, זפורוז'יה

   כ"ז אדר… 24 שנים חלפו ועברו להם, "ארכו ימי אבלי, ועוד ליבי נאנח".

   בשנת תשנ"ב הייתי בלימודי ה'סמיכה' ב 770, והיתה זו שנת האבלות על אמי ע"ה. ביום הנורא, ביום בו העולם כולו עבר לקול דממה דקה, הייתי שליח-ציבור במניין של הרבי, משם נסע הרבי ל'אוהל' לעמוד על משמרתו הקדושה. בלילה שלפני-כן, דיברתי עם ר' מאיר הארליג שי' על-מנת להבטיח את היותי ש"ץ בשחרית שביום המחר. שיחה זו נערכה בסמוך לחלוקת דולרים, וכך הייתי עד ליהודי האחרון שקיבל דולר מידו הק' באותו יום, אור לכ"ז אדר ראשון תשנ"ב. באותו רגע, כמובן לא עלה בדעתי שזו הפעם האחרונה לע"ע שנזכה לחלוקה…

   היה זה יהודי ירושלמי בשם ר' גרשון ג'לובסקי. ראיתי שהוא מנסה להביא לרבי פ"נ, והרבי מסמן בידו הק' שהוא לא לוקח. כך היה כשלוש פעמים, עד שהיהודי הבין שכוונת הרבי שיביא את הפ"נ למזכיר הריל"ג שי' – וכך היה. יהודי אחר בשם גרליץ מבני-ברק היה שם, ולאחר מעשה סיפר שהבחין כי פניו הק' של הרבי היו חיוורות, ולכן החליט לצעוק בקול – "דער רבי זאל זיין געזונט!". הרבי היה כבר כמעט בחדרו, כשאותו גרליץ צעק את ברכתו. הרבי נעצר, הסתובב, וענה בקול ובהטעמה מיוחדת – "אמן!"

   כעת, עלה בידי לאתר את ר' גרשון, עשרים וארבע שנים אחרי. מצו"ב וידאו כשהוא מספר את הסיפור בדיוק כפי שזכרתי. מעניין לציין שלפני-כן, כאשר דיברתי איתו בטלפון, ר' גרשון אמר שהוא לא מוצא את הדולר מהרבי ולא את התמונה מאותה חלוקה כבר הרבה זמן, למרות שחיפש רבות. היום, כשהגעתי אליו לצורך צילום הוידאו המצו"ב, הוא מוציא את התמונה ומראה לי, כשהוא אומר שדוקא היום פתאום הוא מצא את התמונה ללא כל מאמץ, ויהי לפלא.

   שנזכה כבר תיכף ומיד ממש לחזות בעיני בשר במלך ביפיו, בביאת משיח צדקינו, ומלכנו בראשנו.

   תגיות:

   1. יש וידיאו מסיום החלוקה, המופיעה ב"פנינים מחלוקת דולרים" מספר 10, ושם רואים שהאחרונים שמקבלים זה אבא וילד (משה גינדי ובנו יעקב אשר) שבאו ברגע האחרון, ואז הרבי נכנס לחדר. זה גם היה בשעה 7:34 לפנות ערב, ובתמונה כאן רואים בשעון שזה שעה 3 ומשהו… כנראה שהזכרון שלו לא משהו. אבל בכל אופן כדאי לשנות את נוסח הידיעה כאן כי זה עושה צחוק…

    זה גם לא החלוקה האחרונה של דולרים (היתה חלוקה גם בכ"ו תשרי תשנ"ד).

    קשקוש!
   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו