• צפו: הרב שמואל אליהו במסר מיוחד מדבר מלכות כ"ו ניסן

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש קטע משיעורו של הרב שמואל אליהו, רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, בו הוא מלמד משיחת הרבי מה"מ בכ"ו ניסן תנש"א על הנסים הגלויים שמתרחשים לעין כל, דבר המביא להכרה והודאה להקב"ה, הידור בתורה ומצוות, "עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הנסים הגלויים!" צפו בדבריו