• "צריכים לדעת שבכפר חב"ד ישנו מרא דאתרא"

    קטע מיחידות לאורחים מכפר חב"ד ונחלת הר חב"ד בתאריך כ"ו תשרי תשד"מ, בה מדבר הרבי מלך המשיח אודות החובה לשמוע לרבנים בכלל, ובפרט בכפר חב"ד ונחלת הר חב"ד, אשר שם צוה ה' את הברכה • לצפיה