• הרבי מספר על מאסרו של אדמו"ר הריי"צ בילדותו

    הוידאו היומי: קטע משיחת ל' סיון תשמ"א, בה מספר הרבי מלך המשיח סיפור על מסירות נפשו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ כילד, על עזרה ליהודי אחר • לקבלת הוידאו היומי ישירות למכשירך, סמס מכל מקום בעולם ל 972586878009+ • לצפיה בוידאו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339