• וידאו הלילה: תות"ל נתניה כבשה את הפארנצ'ס במירון

    זו כבר מסורת של חצי יובל שנים, שהתמימים מישיבת תות"ל נתניה עולים לפקוד את קברו של ר' ישראל אריה לייב ע"ה, בי"ג אייר. השנה, בדרך חזור מצפת פקדו את הציון במירון. ב3 לפנות בוקר, התיישבו התמימים ל"סדר ניגונים" מעורר על הפארנצס שכבר הותקנו לקראת ההדלקה בל"ג בעומר. הניגונים משכו קהל רב מכל החוגים שהביטו מסביב בהשתאות • תות"ל נתניה במירון

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array