• בבאנקעט הוכרז: 10,000 דולר לכל שליח שיקנה טנק מבצעים

    בשורה של ממש לשלוחים: השליח מקייב הרב יוסף יצחק אסמן הכריז בסיום נאומו בבאנקעט כינוס השלוחים העולמי, כי אביו הרב הראשי לאוקראינה הרב משה אסמן בשיתוף עם ניידות חב"ד באה"ק, יעניקו השתתפות של עשרת אלפים דולר(!) לכל שליח שיקנה טנק מבצעים לפעילות להכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו • לצפיה בוידאו