• לא להתבייש לפרסם את מה שהרבי בעצמו מפרסם

    אחד הקטעים המיוחדים שהקורנו בבאנקעט כינוס השלוחים העולמי השנה, היה קטע מנאומו של הרב יוסף יצחק גוטניק מהבאנקעט בשנת תשנ"ג, בו הוא מדבר בלהט רב על הקונטרס "בית רבינו שבבבל", בו ישנם גילויים נפלאים אודות נשיא הדור – המשיח שבדור • לצפיה בוידאו