• הרב ברוין: אין שליחות אחרת מלבד קבלת פני משיח!

    במהלך המלווה מלכה המרכזי לשלוחים, נשא דברים מיוחדים המרא דאתרא וחבר הבד"צ דקראון הייטס הרב יוסף ישעיה ברוין שקישר את השיחה האחרונה לעת עתה אותה זכינו לשמוע מהרבי בש"פ ויקהל תשנ"ב, עם שיחת כינוס השלוחים תשנ"ב. הרב ברוין דיבר בלהט על תפקידם של השלוחים בעבודה של קבלת פני משיח צדקנו, ודוקא מתוך אחדות כפי שדורש הרבי מלך המשיח • לצפיה בוידאו