• ביטחון בהשם זה מצב נפשי אחר לגמרי

    בקשר עם המצב באה"ק ובעולם כולו, אנו מגישים סרטון וידאו קצר מאת הרב מנדי קרומבי, שליח בגבעתיים, על מידת האמונה והביטחון בבורא עולם, גם כאשר הטבע מראה את ההיפך • לצפיה בוידאו