• נפלאות בעינינו: התמימים מספרים על קבוצה תשנ"ב

    כחלק משלל ההפקות של ארגון 'אש"ל – הכנסת אורחים' למען אלפי אורחי כ"ק אד"ש מה"מ, נערכה סדרת סרטונים מרתקת, המתעדת את חיי התמימים משנות הנפלאות. כעת אנו מפרסמים את הסרטון השני בסדרת 'נפלאות בעינינו', בו משתתפים שלושה מתלמידי התמימים דקבוצה תשנ"ב, הרבנים: הרב מנחם מענדל הכהן הענדל, הרב שבתי ווינטרוב והרב שלום פש. בתיאורם הנפלא הם מגוללים את מאורעות השנה, ומחדירים את אווירת ורוח אותם הימים • צפו