• [/video]]

   ערב ג' תמוז: הניגון שמבטא את עבודתו של החסיד • האזינו

   צפיות
   349 וידאו

   ערב ג' תמוז: הניגון שמבטא את עבודתו של החסיד • האזינו   Error: Contact form not found.

   בעמדנו בימים הסמוכים ליום הגדול והקודש ג׳ תמוז, בו ליבו של כל חסיד מתעורר, פרויקט 'געגועים – ניגוני חב"ד', מתכבד להגיש: ניגון התוועדות לר׳ שלום חריטונוב.

   ניגון זה הולחן בשעתו על ידי הבעל מנגן ר׳ שלום חריטונוב והתפרסם בתקליט בשם ׳ניגוני שלום׳, שהקליט בנו ר׳ שמשון.

   בעטיפת התקליט הובא הסבר על מהלך הניגון ותנועותיו: "בשלושת חלקיו, ניגון זה מבטא התבוננות עצמית של האדם, כשהוא מטפס בסולם העבודה הרוחנית. בקטעים הראשון עד השלישי מורגש איך הוא עוצר – כדי להרהר אודות מעמדו ומצבו, לאן הוא עלה והגיע באופן אישי, מבחינת מעשיו והישגיו. ואז הוא מחליט – להמשיך כחייל ממושמע בצבא ה׳. או אז, חוזר הקטע השלישי ובזה מתבטאת ההרגשה שבאמצעות גישה זו הוא יבוא לידי הישגים ממשיים, שיובילו למטרה הרצויה.

   "חסידים שרים ניגון זה בהתוועדויות, המסייעות להם לגבש החלטות מועילות בעבודת ה׳. הם בודקים את עצמם, מחפשים בנפשם ומחליטים האם הם ממלאים את ייעודם. לאחר מכן הם מחליטים לשרת את ה׳ במסירות – להקריב את עצמם ללא שום היסוס, בדיוק כמו חייל הממלא בנאמנות את הפקודות הניתנות לו על ידי הממונים עליו״.

   ניגון רפ"ה בספר הניגונים.

   תגיות: ,

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו