• [/video]]

   הניגון המרטיט של ר' מיכל מזלוטושוב • האזינו

   צפיות
   358 וידאו

   הניגון המרטיט של ר' מיכל מזלוטושוב • האזינו   Error: Contact form not found.

   בעיצומם של ימי הסליחות פרויקט הניגונים העולמי 'געגועים – ניגוני חב"ד', מתכבד להגיש: ניגון התוועדות לר׳ מיכל מזלוטשוב, ניגון התעוררות רחמים רבים.

   ר׳ מיכל, היה מתלמידיו המובחרים של הבעל שם טוב. שנה אחת, עקב מצבו הבריאותי נמנע ממנו לנסוע לרבו, אז חיבר את ניגון הגעגועים שמבטא את געגועיו לרבו.

   כ"ק אדמו"ר הריי״צ הסביר אשר הניגון מחולק לשלוש 'בבות' וכל אחד מהם מבטא התקדמות בגעגועיו של ר' מיכל לרבו. החלק הראשון מביע את התשוקה העזה והגעגועים הגדולים לחזות את פני רבו, החלק השני מביע את גודל השמחה והאושר האינסופי כאשר הוא מגיע אל רבו, והחלק השלישי מביע את ההתמסרות ההתקשרות והדבקות המוחלטת שלו לאחר הגעתו לרבו.

   סיפר כ"ק אדמו״ר הרש״ב אשר קודם הסתלקותו של הבעל שם טוב, ביקש לנגן ניגון זה, ולאחר מכן אמר: "מבטיח אני לדורותיכם, שמתי, היכן ומי שינגן את ניגון התעוררות רחמים רבים, אזי בכל היכל שרק אהיה אני אשמע – ישנם מלאכים שמביאים ידיעות ובשורות לנשמות – ואני גם אנגן ואעורר רחמים רבים על בעלי תשובה שמנגנים".

   הניגון הובא על ידי כ"ק האדמו״ר הזקן למעזריטש ורבותנו נשיאנו נהגו לנגן את הניגון בהזדמנויות שונות.

   לאחר בוא הרבי מליובאוויטש לארצות הברית בכ״ח סיון תש״א, נערכה התוועדות קבלת פנים, בה לימד הרבי את הניגון לחסידים שנכחו בהתוועדות.

   ניגון זה הוא ניגון קפ״ג בספר הניגונים.

   פרוייקט 'געגועים' ניגוני חב"ד, הוא אוסף ניגונים המושרים בצורה אותנטית על ידי הרב מנחם מענדל עמאר, רב מרכז 'אור מנחם' ו'מאורות' באשדוד.

   שירה: הרב מנחם מענדל עמאר
   מיקס ונגינה בכינור: מרדכי ברוצקי
   עיבוד: עובד מוניס
   קלרינט: יוסף מוניס

   תגיות: ,

   1. א מחיה נפשות ממש. שכוייח לרב עמאר
    בהמצאי בגולה הניגון מחייה, נותן ביטחון ועוז שנגיע לרבי, ונזכה זעהן זיך מיטן רעבי'ן והוא יגאלנו!

    לחיים
   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו