• הרב וילשאנסקי מודה לאלפי התורמים בקמפיין הגדול

   צפיות
   305 וידאו שיתוף

   הרב וילשאנסקי מודה לאלפי התורמים בקמפיין הגדול   Name*
   Email*
   Message

   "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". אלו המילים הראשונות של הקאפיטל של הרבי מלך המשיח, ואלו המילים הראשונות לבטא את רחשי הלב נוכח הניסים והנפלאות שגמל עימנו השי"ת עם סיומו המוצלח של הקמפיין לרכישת מבנה מלון רון עבור תלמידי הישיבה הקטנה.

   זכינו בקמפיין זה לפעול כהוראת הרבי מלך המשיח במכתבו שנתקבל אצלינו באמצעות האגרות קודש, וללכת 'לכתחילה אריבער' כנגד כל הסיכויים והתחזיות, ולחזות בעיניים גשמיות בהתממשות ברכותיו הקדושות אשר הרעיף ומרעיף על ישיבתנו הקדושה.

   התשובות המיוחדות והמעודדות של הרבי, אשר חלקם הראשון הוזכר במכתב הקודם, המשיכו ללוות אותנו עד לרגעים האחרונים ממש, כאשר עם הבשורה הטובה על השגת היעד של שישה עשר מיליון

   זכינו שוב לקבל את תשובת הרבי מלך המשיח לסבי הרב בצלאל ע"ה ווילשאנסקי, בקשר עם בנין הישיבה באוסטרליא (חלק י' אגרת ג'קג):

   נתקבל מכתבו מג' כסלו ולפלא שמקצר כ"כ בכתיבה ע"ד הישיבה ומצבה. ובכ"ז הנה העיקר שירבו בהנוגע לפועל ולהגדלתה ולהתפתחותה הן בגשמיות והן ברוחניות, הן בכמות והן באיכות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

   זוהי הרגשה מיוחדת ומרוממת לקבל כזה גילוי אור נפלא מהרבי מלך המשיח, ולהרגיש כיצד הוא עומד מכוון ומנהל את כל מהלך הדברים, עד סיומם הפלאי, ולחוש בגודל הנחת רוח שהוא רווה מהתפתחותה של הישיבה, והתמסרותם המיוחדת של צוות הישיבה ובוגרי' די בכל אתר ואתר.

   * * *

   יחד עם הניסים והנפלאות שחווינו, הרי שלא היה כאן נס המשדד את מערכות הטבע, אלא נס המלובש בכלי הטבע, בדמותם של שלושת אלפים ומאתיים המטרים שנאספו אחד אחד, ביגיעה והתמסרות.

   את העבודה הקשה הזו, עשיתם אתם הבוגרים והידידים היקרים יחד עם צוות הישיבה, כאשר הוזלתם מהונכם ומאונכם בלב מלא רגשות אהבה ואכפתיות לישיבה.

   בין אלו שתרמו מעצמם, ובין אלו אשר עקב התחייבותם מהקמפיין הקודם שנמשכת עד עתה לא יכלו לתרום מעצמם, אך תרמו את ליבם לחבר ולקשר אותנו עם יהודים טובים שעזרו לנו להגיע אל היעד.

   שמח הנני לבשר לכם שאחוז ניכר מהתרומות בקמפיין זה הגיע ממקורות חדשים, וזאת אך ורק הודות להתמסרותכם המיוחדת והאהבה האין סופית שגיליתם שוב כלפי ישיבתינו הקדושה, כל אחד בדרכו ויכולותיו הוא.

   איני יכול שלא להיזכר בתחושות שליוו אותנו ערב הקמפיין,

   בקושי לפנות שוב אל אותו קהל שכבר מסור ונתון לישיבה ולבקש שוב את עזרתו, עד כדי מחשבה שעלתה שאולי עלינו לוותר על ההזדמנות עקב הקושי בפניה הנוספת לציבור הבוגרים.

   היו אלו תשובותיו המפורשות של הרבי מלך המשיח שלא הותירו בליבנו שום מקום של ספק, 'מיט א ברייטקייט', כך נצטווינו, וכך יצאנו לדרך בפניה אליכם – שותפי האמת שלנו – שגם אתם תפעלו 'מיט א ברייטקייט', לא רק האם וכמה אני יכול לתת, אלא לחשוב בגדול ולראות כיצד להגיע לקהלים חדשים ולחבר אף אותם לישיבתנו הקדושה.

   ואכן עשיתם זאת 'מיט א ברייטקייט', לכתחילה אריבער, בלב פתוח ואוהב, מתוך תחושת שותפות אמיתית, וביחד זכינו לגרום לרבי נחת, ולקדש את שמו ברבים.

   ועל כך, בשם כל הנהלת הישיבה הנני להודות מעומק הלב, ולהביע את רגשי ההוקרה וההערכה באופן אישי לכל אחד ואחד. 'א דאנק!'

   דער רבי בלייבט ניט קיין בעל חוב, ובוודאי יברך כל אחד ואחד מכם בתוך כאחב"י בבני חיי ומזוני ובכולהו רוויחי.

   * * *

   בימים אלו אשר מחד מרגישים בהם את האבל על חורבן בית המקדש ואריכות הגלות, ומאידך כפי שהרבי מלמד אותנו כיצד להתבונן בפנימיותם של הדברים, זוכים כבר להתחיל לחוש את הפנימיות של ימים אלו,

   עולה ובוקעת התביעה והזעקה 'רצוננו לראות את מלכנו', לזכות ולראות בהתגלותו השלימה, ומבנה 'מלון רון' שהופך בימים אלו לבית כנסת ובית מדרש בו יישמע קול התורה ברמה, יזכה אף הוא להיסמך לבנין בית המקדש השלישי בב"א.

   יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

   ברגשות הוקרה והערכה,
   ובשם הנהלת הישיבה, חברי הצוות והתלמידים שיחיו

   הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

   תגיות:

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו