• אוהלי תורה: קמפיין ההתרמה יוצא לדרך

   צפיות
   305 וידאו שיתוף

   אוהלי תורה: קמפיין ההתרמה יוצא לדרך   Name*
   Email*
   Message

   לחשוב בגדול זה עניין של הוספה, להוסיף בכל תחום של עשייה, להוסיף לשאוף ולהוסיף בנתינה.

   חז"ל אומרים: "משנכס אדר מרבין בשמחה". החסידות מלמדת אותנו את הדרך לקרוא את אמרת חז"ל זו: משנכנס אדר (אנו) מרבין. (מתעלים ומוסיפים. ואת זה אנו עושים על ידי) שמחה (שלמה)".

   הרבי התייחס למילים "ברייטקייט" ו "הרחבה" כמעט בכל אחד מהמכתבים שהוקדשו למוסד "אוהלי תורה".

   ובמוחש, הוראת הרבי לפעול בדרך של "ברייטקייט" מגלמת את הלב והנשמה של התלמידים, המלמדים, ההורים וכל הדרך החינוכית בא אנו צועדים. וללא הפסק משתדלים להרחיב, לגדול ולהוסיף בכל התחומים ומתוך שמחה אמיתית.

   היום, פורים קטן, ל"ברייטקייט" והוספה בשמחה ישנה משמעות אישית ומיוחדת עבורינו. יוצאים אנו היום ביום מיוחד לגיוס 500 אלף דולר כדי להקל בעול שכר הלימוד בקהילתינו.

   ה"ברייטקייט", והדרך בה הותווינו היא כי יש לקבל כל תלמיד ותלמיד בזרועות פתוחות ובלב פתוח. ועל פי אמונה זו, מוסד אוהלי תורה – ביוזמתם הברוכה של חברי ההנהלה המסורים, הקצה מעל 7 מליון דולר (7,079,121 מליון דולר ליתר דיוק) לסבסוד ומימון שכר הלימוד עבור תלמידים שהעול כבד על הוריהם.

   ובכנות, אין המוסד יכול לעמוד בעול זה ללא עזרתך, ובלעדיך זה לא יתאפשר. לכן מזמינים אנו אותך להשתתף איתנו בחשיבה של "ברייטקייט" ולקחת חלק ביוזמה האדירה, על ידי הוספה ונתינה נדיבה לקמפיין "לחשוב ברייטקייט" שבעיצומו כעת.

   וברוח אדר אמיתית, אנו מבקשים ממך להוסיף, להיות מבין "המרבין", ולעשות זאת בשמחה שלמה!

   אנשים רבים אותם אתה אפילו מכיר באופן אישי: קרובים, חברים, שכנים, זה שיושב לצידך בבית הכנסת – נהנים ויהנו מקרן מלגות זו המאפשרת לכל ילדיהם-תלמידנו ללמוד בכבוד.

   תודה על שאתה חושב "ברייטקייט" מעל למגבלות העצמיות והולך ומוסיף משמחה לשמחה.

   תגיות: ,

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו